Informasjon desember 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 30. desember og 20. januar 2017.
Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom melkekartong og kast i restavfallet.
Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne, og kontrollere at de virker. Dette er spesielt viktig da vi går inn i en tid hvor det tennes mye levende lys.