Informasjon november 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 18. november og 9. desember.

Sykler, oppganger og garasjeanlegg

Beboere bes rydde i egne ting som er plassert i sykkelboden, oppganger og i garasjeanlegget. Oppgangen og garasjen skal ikke brukes til oppbevaring.

Søppel

Styret oppfordrer beboer til å ikke fylle søppelcontainerne overfulle, se heller om containeren ved siden har ledig kapasitet.

Blomstertrau

Styret ber beboere som har trær høyere enn 1,5 meter, og spesielt de trærne som går opp til naboen eller over taket, om å fjerne disse. Store trær har store rotanlegg noe som kan være med på å skade blomstertrauene og dreneringen i disse.

Motorvarmer/bebasto

Styret oppfordrer beboere til å ikke bruke motorvarmer/bebasto inne i garasjeanlegget da det i enkelte garasjer er dårlig utlufting.