Informasjon oktober 2016

Hentedager papp/papir og plast
Papp/papir og plast blir hentet 7. oktober, 28. oktober og 18. november.

Blikk
Blikkarbeidene på de røde blokkene starter i uke 39, arbeidet utføres av Follo Tak. I forbindelse med dette vil det bli litt aktivitet på terrassene.

Sykler
Styret oppfordrer beboere til å merke syklene sine i sykkelbodene med navn. Sykler som ikke er merket vil bli fjernet etter 1. november, dette gjøres for å rydde plass til sykler og annet som i dag blir oppbevart i oppgangene. Det er kun barnevogner i bruk skal oppbevares i oppgangene.

Frivillig dugnad
Styret ønsker å arrangere en frivillig dugnad i løpet av høsten og til våren. Styret ønsker i den forbindelse en oversikt over hvilke oppgaver som dere beboere ønsker at blir gjort. Send mail til styret@gullhaugboligsameie.no, merk mailen med «Frivillig dugnad».

Avtaler
Etter oppfordring fra beboere informerer Styret om håndverkere og andre som Styret har avtale med. Ved kontakt med disse vil beboere få noe gunstigere pris.
Elektriker:
Gnistfri Elektro, tlf. 95441828. 10% på materiell.
Andersons Elektro AS, tlf 91183406.
Rørlegger:
Vøyenenga Rør AS, tlf. 67138090
Byggvare:
Maxbo Bærums Verk. Oppgi konto «Gullhaug Boligsameie Beboer».

El-bil
Styret er i en prosess for å undersøke om det er kapasitet på Sameiets elektriske anlegg til å lade el-bil, og evt hvor mange biler det er kapasitet til.