Informasjon august/september 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 26. august, 16. september og 7. oktober.

Blikk

Blikkarbeidene på de røde blokkene starter i uke 39.

Sykler

Det er observert mange sykler i flere oppganger. Gangen skal ikke brukes til oppbevaring. Kun barnevogner i bruk skal oppbevares i oppgangen.
Sykler som står i sykkelboder skal merkes med navn, 1. november blir sykler som ikke er merket fjernet.

Renovasjon

Sameiet er pålagt å sortere matavfall innen november 2017. I forbindelse med dette er sameiet i dialog med kommunen ifbm ny renoasjonsordning.