Informasjon juni/juli 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 3. juni, 24. juni, 15. juli og 5. august.

Blomsterbed/gressplener

Styret oppfordrer beboere som har opparbeidet private blomsterbed på bakkeplan om å holde disse ved like. Oppfordrer ellers beboere om å holde orden på Sameiets fellesområde og rydde opp etter seg.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å knyte igjen søppelposene før de kastes i søppelcontainerne. Styret oppfordrer beboer til å kaste søppel i containerne og ikke inne i skuret, dette blant annet for å forebygge skadedyr.

Blikk røde blokker

Follo Tak kommer over sommeren og bytter blikket på de røde blokkene.

STYRET ØNSKER ALLE BEBOERE EN RIKTIG GOD SOMMER!