Informasjon desember

Røykvaslernes dag
Røykvaslernes dag var 1. desember. Husket du å teste røykvasleren og skifte
batteri?

Juletrær
Innsamling av juletrær skjer i uke 3. Legg juletrærne på forsiden av blokkene,
ved inngangspartiet.

Ventilasjon
Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres
regelmessig ved behov.

Årsmøtet 2020
Til årsmøtet er det valg av styreleder, 2 styremedlemmer og 4
varamedlemmer. Er du interessert? Gi tilbakemelding til valgkomiteen når de
sender ut forespørsel på nyåret.

Avfall
Julegavepapir skal sortes som restavfall.
Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Fettet skal puttes i en tom
melkekartong og kastes i restavfallet.