Informasjon februar 2023

Valgkomité

I forbindelse med årsmøtet trengs en valgkomité. Ved forrige årsmøte ble Gro Solberg og Bjørn Eidsvåg valgt. Da Bjørn Eidsvåg har tiltrådt som styremedlem kan han ikke lenger sitte i valgkomitéen. Valgkomitéen trenger 1-2 nye medlemmer. I år er det valgt av 2 styremedlemmer. Ta kontakt med styret om du er interessert 

Årsmøte 2023

Årets årsmøte avholdes onsdag 15. mars i forsamlingssalen på Gullhaug skole. Innkalling med mer informasjon kommer, men sett av datoen i kalenderen allerede nå.

Snøbrøyting

Styret minner om at beboere er selv ansvarlig for å måke/strø utenfor egen inngangsdør.

Vannrenner

Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for snø og is slik at vannet har fri passasje ned mot avløpet. Beboere som har nedløp i uteboden bes kontrollere at det er fri passasje også der.

Feil/mangler

Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig. Sendes til styret på mail.

Råteskadet panel

Styret ønsker informasjon om råteskadet panel på bygningsmassen. I årene fremover fortsetter arbeidet med å male bygningsmassen og derfor er det hensiktsmessig å få byttet råteskadet panel før malingsarbeidet påbegynnes.