Informasjon september/oktober 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 9., 30. oktober og 20. november.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Garasjene

Beboere må holde garasjeplassen sin ryddig for alt annet enn utstyr til bilen, som dekk, skiboks og takstativ, dette pga brannsikkerhet.

Styret har observert at mange beboere har vært flinke til å rydde sine garasjeplasser, tusen takk!

Porttelefoner

DataCall kommer i uke 43 og monterer de siste porttelefonene til beboere som ikke var hjemme sist. DataCall legger selv skriv i postkassene der det er aktuelt. Beboere som ikke får montert porttelefonen nå, må bekoste montasjen selv (ca 2500 kroner). Den gamle porttelefonen vil bli frakoblet.

Fiber

Trekking av fiberkabel til og i leilighetene er i full gang. Beboere må slippe montørene fra Canal Digital/Telekompetanse inn i leiligheten. Canal Digital gir selv ut informasjon om når dette skal foregå.

Støy

Styret oppfordrer beboere til å følge Husordensreglene ifht støy og tider for ro.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.