Informasjon august 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 7., 28. august og 18. september.

Callinganlegg

Callinganlegget vil bli skiftet ut i samtlige blokker pga ingen tilgang på reservedeler. Ved de siste reparasjonene har vi fått tak i brukte reservedeler, men nå er dette lageret tomt.

DataCall som skal levere det nye callingalegget trenger tilgang til samtlige blokkleiligheter, de varsler selv hver oppgang uken før montering. Beboere som ikke gjør leiligheten tilgjengelig på oppgitt dato må selv bekoste montering av porttelefonen (det gis to muligheter for å gjøre leiligheten tilgjengelig). Enheten kan ikke monteres av beboer pga garantien.

Parkering

Oppfordrer beboere til å sjekke hjemmesiden med tanke på sameiets parkeringsbestemmelser. Det skal ikke parkeres på plenene.

Garasjene

Beboere må rydde garasjeplassene sine for alt annet enn utstyr til bilen (innen 1. oktober), som dekk, skiboks og takstativ. Vaktmester rydder i garasjen ila høsten og beboere som har utstyr som han kaster på Isi blir ilagt et gebyr på 750 kroner.

Asfalt

Oljesøl ødelegger asfalten. Styret ønsker at beboere rengjør asfalten på sin garasjeplass om slikt søl skulle forekomme.

Vannrenner og nedløp

Vannrenner og nedløp (inne i boden) må renses for blader og annet som hindrer vannet å renne fritt. Minner igjen om at løvfanger kan skaffes ved å kontakte vaktmester.

Beplantning i blomstertrau

Beplantning i bedene må beskjæres slik at de ikke er til sjenanse. Busker og trær skal ikke vokse opp til naboen eller henger over kanten på bedet.