Informasjon november 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. november og 11. desember.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016 skal det velges; styreleder (2 år), 2 styremedlemmer (2 år), 4 varamedlemmer (1 år) og 3 personer til valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Oppganger

Styret oppfordrer beboere til å holde vinduene i oppgangene lukket gjennom vinteren for å unngå varmetap og redusere strømkostnadene til sameiet.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Nysådd plen

Styret oppfordrer beboere til å IKKE gå/sykle på steder hvor det er sådd nytt gress, foreldre oppfordres til å snakke med barna om å gå/sykle utenom disse områdene. Minner også om at det er forbudt å kjøre på plenene på sameiets område.