Informasjon desember 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 11. desember og 8. januar. Jule-/gavepapir regnes som RESTAVFALL.

Juletrær

Juletrær settes utenfor blokkene/småhusene, vaktmester samler dem inn fortløpende.

Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne nå før julehøytiden setter inn og tiden for levende lys.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016 skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.