Informasjon januar 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 29. januar og 19. februar.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016, som avholdes 16. mars, skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen (innen 15. februar) på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Garasjen

Styret oppfordrer beboere til å holde garasjeplassen sin ryddig, se hjemmesiden for informasjon om hva som kan være på garasjeplassene.

Juletrær

Juletrær settes utenfor blokkene/småhusene ved hoveddøren, vaktmester samler dem inn fortløpende.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.