Informasjon februar 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 19. februar og 11. mars.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016, som avholdes 15. mars, skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen (innen 15. februar) på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Tillittsvalgte 2016

Styret ber tillittsvalgte som ikke lenger ønsker å ha vervet, om å finne en erstatter. Er du usikker på om du er tillittsvalgt, se hjemmesiden. Tillittsvalgte har en liten overordnet oppgave ifbm dugnaden. Ved bytte av tillittsvalgt, send ny kontaktinformasjon til styret@gullhaugboligsameie.no.

Garasjerydding

Beboere må rydde garasjeplassene sine for alt annet enn utstyr til bilen (innen 1. mars), som et sett dekk, skiboks og takstativ. Vaktmester rydder i garasjen ila våren og beboere som har utstyr som han kaster på ISI blir ilagt et gebyr på 750 kroner.

Juletrær

Beboere som fremdeles har juletrær må sette disse utenfor hovedinngangen innen 15. februar, etter dette er beboere selv ansvarlig for å kaste juletreet på ISI.

Canal Digital

Canal Digital har oppgradert bredbåndshastigheten til 100 Mbps uten ekstra kostnad på bakgrunn av konflikten mellom Telenor og Discovery Networks. Canal Digital refunderer også kostnaden for DPlay i februar, både for eksisterende og nye kunder av streemingtjenesten. For ytterligere informasjon og refusjonsskjema for DPlay, se internettsidene til Canal Digital.

Hundehold

Minner beboere om at det er båndtvang på Sameiets område hele året. Oppfordrer hundeeiere til å plukke opp etter hundens dobesøk.