Informasjon mars 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 11. mars og 1. april.

Årsmøtet 2016

Årsmøtet avholdes 15. mars kl. 18.30 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole.

Tillittsvalgte 2016

Styret ber tillittsvalgte som ikke lenger ønsker å ha vervet, om å finne en erstatter. Er du usikker på om du er tillittsvalgt, se hjemmesiden. Tillittsvalgte har en liten overordnet oppgave ifbm dugnaden. Ved bytte av tillittsvalgt, send ny kontaktinformasjon til styret@gullhaugboligsameie.no.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Oppganger

Styret oppfordrer beboere til å holde vinduene i oppgangene lukket for å unngå varmetap og redusere strømkostnadene til sameiet.