Informasjon april 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 22. april og 13. mai.

Dugnad

Årets dugnad blir 26. april for Gullberget og 27. april for Gullhaugveien. Styret oppfordrer beboere til å holde av aktuell dato og stille opp på årets dugnad. Dugnaden starter kl 17.00, og det vil være grilling fra kl 19.30. Dugnaden fortsetter etter grillingen, helt til vi er ferdige.

Arbeidsoppgaver på dugnaden er;
– I blokkene skal oppgangene rengjøres (støvsuge/vaske vinduer, vegger og tak).
– Tømme sykkelboder og gjøre rent, beboerne er selv ansvarlig for å sette inn egne gjenstander.
– Rake grus og løv fra plenene og sameiets blomsterbed, viktig å fjerne stein fra områder som skal klippes. Grus kan rakes/feies ut på gangveiene i strimler, det er bestilt feiing etter dugnadene. Annet hageavfall puttes i container (Gullhaugveien 123/Gullberget 46).
– Rydde søppel og annet rask fra sameiets område.
– Tømme sandkassene for sand. Vaktmester fyller på med ny sand etter dugnaden.

Hageredskaper finnes i Gullhaugveien 123, vennligst vær flinke med å rydde tilbake redskapene etter endt dugnad.

Husk å gi beskjed til din tillitsvalgt at du deltar på dugnaden. Beboere som ikke deltar vil bli belastet med et gebyr pålydende kr. 500 (Husordensregler punkt 11)

Garasjespyling/rydding

Beboere som er tilgjengelig på dagtid og kan være med vaktmester å spyle garasjene bes om å ta kontakt med vaktmester. Dette arbeidet likestilles med oppmøte på dugnaden.

Beboere må rydde garasjeplassen sin før garasjespylingen. Vaktmester vil henge opp skriv når dato for garasjespyling er bestemt.

Opprydding etter oppussing

Styret oppfordrer beboere som har pusset opp og hatt materialer/kastet avfall fra terrassene ned på plenene, om å ta en ekstra opprydning på plenen for å få bort oppussingsrestene.