Informasjon mars 2013

Årsmøte

Det holdes ordinært sameiermøte onsdag 13 mars kl 1900. Dørene åpnes kl 1845.
Årsberetningen er sendt ut og vi ber alle om å ta en ekstra titt på vedlegg 1 og 2, da dette er noe som vil berøre alle i sameiet.
Oppfordrer alle om å komme selv på møtet.
Møtet holdes som vanlig i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen i Gullhaug Barnehage).

Parkeringsbestemmelser

Styret minner om de generelle parkeringsbestemmelsene for utearealer og i garasjen.

Gjesteparkering

Gjesteparkeringen skal ikke benyttes av beboere, kjøretøyer registrert på beboere eller av kjøretøyer registrert på personer bosatt i det geografiske området Gullhaug.
Gjesteparkeringen kan kun benyttes av besøkende til Gullhaug i inntil tre døgn sammenhengende. Etter et opphold på minst to døgn kan den besøkende benytte gjesteparkeringen i nye tre døgn.
Begrensningen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjesteparkeringen i deler av døgnene.

Fellesgarasjeanlegg

Parkering utenfor merkelinje til nummerert parkeringsplass er ikke tillatt. Parkering ut over egen plass er ikke tillatt selv om naboplass er en utleieplass som normalt ikke er i bruk.

Les mer på våre WEB sider på https://gullhaugboligsameie.no/

Branndører til garasjene

Styret oppfordrer alle til å påse at branndørene til garasjene holdes forsvarlig lukket.

Røyking

Røyking er ikke tillatt i oppgangene.

Søppelhus

En oppfordring til alle om å holde søppelhusene fri for søppel. Bruk containerne.

Postkasser

Det er ikke tillatt å påføre klistremerker på de nye postkassene. Hvis beboer vil ha med flere navn på sin postkasse, må nytt skilt bestilles gjennom styre.