Informasjon februar 2013

Tillitsvalgte

Styret trenger informasjon om nye tillitsvalgte innen 22. februar 2013. Fint om nåværende tillitsvalgte kan komme til enighet. Lykkes ikke dette, vil styre utnevne personer.

Dørlåser

Mange i sameie har begynt å få problemer med dørlåsen til egen leilighet. Dette skyldes i hovedsak at låskassen er utslitt og må skiftes ut. Styret har vedtatt innkjøp av nevnte kasser. Disse kan kjøpes hos vaktmester til en lavere pris enn hos Trygge Rom.

Ventilasjon

I 2012 ble det oppdaget lekkasje gjennom taket i et av våre garasjeanlegg. Lekkasjen ble lokalisert. Årsaken var store råteskader på bad. Det henstilles til beboere at påbud om bruk av ventilasjon, samt å holde luftelukene åpne, følges.

Trening

Styret har blitt anmodet om å sjekke muligheten for rabattert treningsmulighet for Gullhaug Boligsameie hos Spenst i Lommedalen. Dette er gjort, og styret ber beboere som er interesserte, sende interessen på e-post til styret. Priser blir gitt når vi ser hvor mange som ønsker å benytte seg av tilbudet.

Parkering

Husk å innhente parkeringstillatelse fra styret når håndverkere skal parkere på området.

Søppelhåndtering

Styret minner om riktig avfallssortering:

Papiravfall skal i rød sekk og settes ut når det er tid for henting.
Plastavfall rengjøres og settes ut i plastsekk sammen med papir.
Glass og metall kastes i containere egnet til slikt formål.
Restavfall kastes i søppelcontainere på området og posene knyttes godt igjen.
Annet avfall må den enkelte beboer selv få fjernet til nærmeste gjennvinningsstasjon.

Det er strengt forbudt å sette søppel og ting i sameiets fellesområde

Årsmøte

Årsmøte avholdes onsdag 13. mars kl. 19.00. Hold av datoen..