Informasjon januar 2013

Styret ønsker alle beboere et riktig Godt Nytt år.

Ros gis til vikaren som har holdt småveier, inngangspartier og trappene våre fri for snø gjennom hele julen.

Juletrær

Som tidligere år, ber vi beboere i de gule blokkene om å legge juletrærne i veikanten utenfor sine hus. De andre legger disse ved sine søppelkasser, hvor de vil bli fjernet av vaktmester.

Vedlikehold

Informasjon vedrørende vedlikehold kan leses på vår hjemmeside, hvor det vil legges ut løpende informasjon. Valg av firma som skal utføre blikkarbeider, er snart ferdig.

Nye postkasser

Det er noen beboere som har problemer med fuktig/våt post ved regn og ising når det er kaldt. Styret har tatt dette opp med forhandleren, og de kommer på befaring innen januar. Vaktmester anbefaler bruk av låsspray.

Parkering

Styret har etablert fast avtale med nytt parkeringsselskap og de står for produsering av nye parkeringskilt .

Radonmåling

Styret har utlevert radonmålere til beboere i trehusene. Disse blir samlet inn i januar og blir sendt videre til analyse.

Generell info

Vaktmester har satt opp ”barn leker” skilt og vi oppfordrer alle om å kjøre hensynsfullt.

Igjen henstiller vi til beboere om å holde vinduene i oppgangene lukket i vinterhalvåret.