Informasjon nov/des 2012

Nye postkasser

I tidligere skriv ble det nevnt at de skarpe kantene på innsiden av postkassedørene skulle utbedres. Vaktmester vil utføre dette.  Beboerne får skriv når det skal skje. Den dagen må dørene være ulåst.

Nye varmeovner

Vaktmester har satt opp nye varmeovner i alle oppgangene. Vi ber beboerne om å ikke regulere disse. Videre ber vi beboerne om å holde vinduene i oppgangene  lukket i vinterhalvåret.

Vedlikehold i november/desember

Utskifting av råteskadet panel på ute bodene tilhørende blokkene, er nå ferdig. Maling av disse gjøres til våren. Vaktmester fortsetter utskiftingen på bodene tilhørende trehusene gjennom vinteren.  Han er i gang med å feste tetningslister under utgangsdørene på blokkene.
Kartskiltene er nå satt opp og pekeskiltene blir montert så fort de er ferdig fra fabrikken.

Det er flere beboere som har sendt inn informasjon vedrørende lekkasje fra takene på sykkelbodene.  Dette blir utbedret samtidig med utskifting av blikk på tak etc

Vaktmester skal ha vinterferie i juleuken. Vi ber derfor beboere om å være behjelpelig med å måke utenfor inngangsdørene ved snøfall.

Dette er siste informasjon før jul og styret benytter anledningen til å ønske alle beboere i Gullhaug Boligsameie  en

                                                                              Riktig God Jul og Godt Nytt år…