Informasjon september 2012

Nye postkasser.

Samtlige utendørs postkasser og stativer er skiftet ut med systempostkasser.
Det er oppdaget at enkelte av dørene på postkassene har en skarp kant innvendig, og dette vil bli utbedret i nær fremtid.
Styret har kontaktet Aftenposten for at avisbudet skal legge avisene foran inngangsdørene slik det gjøres i blokkene. Dersom avisbudet fortsetter å legge avisene oppe på postkassene ber vi beboerne sende klage direkte til Aftenposten.

Vi minner om at seksjonseier selv må bestille nye navnskilt ved utleie.

Nye lamper.

Lysarmatur i oppgangene er nå skiftet ut med sensorstyrte lamper. Av bygnings-tekniske årsaker har det ikke vært mulig å seriekoble lampen i første etasje med lampene i etasjene over.
Styret ber om tilbakemelding dersom enkelte lamper ikke slår seg på når man beveger seg i nærheten eller hvis lamper ikke slår seg av etter fem minutter.

Gjør-det-selv pakker for glatte terrasser.

Vi minner om at seksjonseiere som har glatte terrasser kan henvende seg til Styret for å motta sin egen gjør-det-selv pakke til terrassen. Beboere som av helsemessige årsaker ikke kan utføre dette arbeidet selv, kan søke om assistanse.

Tilbudet om gjør-det-selv pakker er ikke tidsbegrenset og det legges opp til å fortsette utdelingen av slike pakker også til neste sommer.

Endring av TV-kanaler.

Canal Digital har informert at fra og med begynnelsen av oktober vil sameiets kanalpakke bestå av 28 faste og 15 valgfrie kanaler. Beboerne foretar selv valg av sine individuelle kanalene. Brev med nærmere informasjon sendes ut i september og valget kan allerede foretas påwww.canaldigital.no

Opprydding i fellesgarasjene.

I løpet av høsten vil en ny opprydding bli gjennomført i fellesgarasjeanleggene og gjenstander som ikke tillates oppbevart der vil bli fjernet i henhold til Husordens-reglene.

Vedlikehold i september.

Vaktmester fortsetter arbeidet med å skifte ut råteskadet panel på utebodene.
Kartskilt over Gullhaug Boligsameie vil bli satt opp på fire forskjellige steder i området straks disse er ferdige fra fabrikken.