Informasjon juni/juli 2012

Parkeringsbestemmelser & kontrollavgift

Styret mottar stadig henvendelser fra beboere som ønsker en ilagt kontrollavgift annullert. Vi minner om at gjesteparkeringene kun kan skal benyttes av besøkende til Gullhaug Boligsameie. Biler tilhørende personer bosatt på Gullhaug og enhver bil parkert utenfor oppmerket område vil bli ilagt kontrollavgift.
Besøkende kan benytte gjesteparkeringen i inntil tre døgn uten spesiell tillatelse.

Gjør-det-selv pakker for glatte terrasser.

Seksjonseiere som ennå ikke har mottatt brev vedrørende utbedring av glatte terrasser bes kontakte Styret. Alle seksjonseiere med terrasser uten nødvendig sklisikring må melde fra slik at de mottar en gjør-det-selv pakke for utbedring. Seksjonseiere som av helsemessige årsaker ikke kan utføre dette arbeidet selv, kan søke Styret om assistanse.

Problemer med autotrekk.

Forretningsfører melder om problemer med autotrekk-avtalene til flere seksjons-eiere. De som har mottatt purring på fellesutgiftene fra forretningsfører må kontakte sin bank for å forsikre seg om at autotrekk-avtalen ikke er annullert.

Vedlikehold i juni og juli.

Arbeidet med å sette opp de nye utendørs postkassestativene vil bli påbegynt første uke i juli. Det vil i den anledning bli innført enhetlige regler for navnskilt.

Utskifting av gamle garasjeporter vil sannsynligvis være ferdigstilt i løpet av juli.

Utskifting av lysarmatur i oppganger samt gamle utelamper skal gjennomføres i fellesferien.

Vaktmester vil fortsette med utbedring av råteskadde uteboder gjennom sommeren samtidig som han har hovedansvar for klipping av gresset.

Søppel.

Beboerne oppfordres til å knyte søppelposene godt igjen slik at innholdet ikke skaper luktproblemer i sommervarmen.

Kjøring i området

Det er registrert at enkelte bilister kjører i uakseptabel høy fart i området, samt mellom og inne i garasjer. Sanksjoner mot disse bilistene og fysiske tiltak slik som fartsdumper blir fortløpende vurdert av Styret.