Informasjon mai 2012

Nye Husordensregler og Vedtekter

Samtlige seksjonseiere skal ha mottatt oppdaterte Husordensregler og Vedtekter og bør sette seg inn i endringene. Disse ligger også ute på Sameiets nettside.
Seksjonseier plikter å sende kopier til eventuelle leieboere.

Gjenstander fra sportsbodene

Under dugnaden ble flere tilsynelatende eierløse gjenstander fjernet, blant annet noen sykler. Eventuelle eiere kan innen 15. juni henvende seg til Styret og få disse tilbake. Etter denne dato blir gjenstandene kastet.

Glatte terrasser

Forsikringsselskapet nekter ansvar for glatte overflater på Sameiets terrasser og situasjonen med malerfirmaets konkursbo er ennå ikke avklart.
For at ikke enda en sommersesong skal passeres uten at problemet løses, har Styret i samarbeid med leverandør av overflatebelegget kommet frem til en enkel gjør-det-selv løsning som vil sklisikre terrassene.
Seksjonseierne vil i løpet av de nærmeste ukene motta mer informasjon.

Vedlikeholdsplanen 2012

Avtale er inngått for levering av nye garasjeporter og av utendørs postkasse-systemer. Arbeidet vil bli påbegynt i juni og sannsynligvis ferdigstilt i løpet av juli.

På grunn av dårlig feste til asfalten har Sameiet mottatt nye merkelinjer til gjesteparkeringen uten ekstra kostnader. Utbedring vil skje før sommerferien.

Sand på lekeplasser er erstattet med bark på grunn av avføring/urin fra katter.
Vaktmester vil i siste halvdel av mai fortsette å skifte råteskadet panel på boder og fasader.

Anonyme brev

Styret er kjent med at det er blitt festet et anonymt brev med en uakseptabel ordlyd på en bil på gjesteparkeringen. Dersom noen har bekymringer når det gjelder parkering, skal henvendelsen gå til Styret som kontakter parkeringsselskapet.
Styreleder har også den siste tiden mottatt flere anonyme eposter med et relativt vulgært innehold.
Det forventes at alle former for anonyme henvendelser opphører umiddelbart.

Grilling på terrasser

Det er tillatt å bruke utegrill på terrassene, men man må vise hensyn til andre beboere som ikke nødvendigvis ønsker leiligheten sin fylt av røyk.