Informasjon april 2013

Vedlikehold

Blikkarbeidet får  oppstart i mai. Endelig dato er ikke satt enda. 

Rustspreng

Årsmøte vedtok å bruke kr. 300.000,- til Rust-spreng.  Styret har
fått inn 3 tilbud. Dette arbeidet vil starte i mai.

Dugnad

Det blir dugnad i Gullhaug boligsameie for beboere i  Gullhaugveien  mandag 06 mai kl 1700 og
dugnad for Gullberget tirsdag 07 mai kl 17.
Det vil også bli utført manuell brannøvelse begge dagene. ( Hvis brann, må alle beboere samles utenfor sine blokker.)
Ta kontakt med din tillitsvalgte hvis du vet om oppgaver til dugnaden.
Det blir felles grilling.

Hundeeiere

Med snøsmeltingen dukker alle eksrementer fra hunder opp i dagen. Det er viktig å plukke opp om hunden gjør fra seg inne på vårt felles boligområde.

Oppgangene

Trappeoppganger er ikke oppbevaringsplass. Dette gjelder også oppover i etasjene. Vi henviser til husordensreglene punkt 11.
Søppelposer oppbevares ikke utenfor egen inngangsdør.

Duer og skjærer

Det er en del beboere som har store problemer med at duer og skjærer invadererer terrassene.. Oppfordrer alle : IKKE MAT DUER/SKJÆRER.

Trefelling

Trefelling er blitt utført 10 april på nedsiden av Gullhaugveien 65-67.

Dørlåser

Det er et økende problem med at dørlåsene inn til leilghetene er vanskelig å få opp.  Nye låskasser kan evt kjøpes for kr 770 hos vaktmester.

 

Styret