Informasjon mars 2012

ORDINÆRT SAMEIERMØTE, onsdag 14. mars kl 18.45.

Styret minner om ordinært sameiermøte (årsmøte) som vil bli avholdt onsdag den 14. mars kl. 18.45 i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen i Gullhaug Barnehage).

Det er flere viktige saker som skal avgjøres på sameietmøtet, blant annet en omfattende vedlikeholdsplan for 2012 samt finansiering av denne.

Styret vil derfor på det sterkeste oppfordre samtlige seksjonseiere til å møte opp og bruke sin demokratiske rett til å påvirke hvordan Gullhaug Boligsameie skal forvaltes.

Innmelding av vedlikeholdsbehov.
Alle behov for vedlikehold i Gullhaug Boligsameie må meldes inn skriftelig tilstyret@gullhaugboligsameie.no eller ved å legge et brev i sameiets postkasse utenfor Gullberget 28.
På grunn av manglende rutiner for arkivering, må vedlikeholdsbehov som er meldt inn før april 2011 meldes inn på nytt.

Styret arbeider med å bedre rutinene for innmelding, prioritering og tilbakemelding av vedlikehold. Det arbeides også med å få klarere regler for når Gullhaug Boligsameie har ansvaret for vedlikehold og når ansvaret påhviler den enkelte seksjonseier.

Vedrørende garasjerydding – igjen.
Enkelte gjenstander som er fjernet under de siste måneders opprydding i felles-garasjeanleggene befinner seg fortsatt innlåst i Sameiets lagerrom.
Eierne må kontakte Styret og få hentet disse gjenstandene innen 15. april 2012.

Etter denne datoen blir lagerrommene tømt og gjenstandene kjørt på Isi avfallsanlegg.

Vedlikehold i mars.
Sjekk og renovering av Sameiets 12 røykluker/takluker ble påbegynt i første halvdel av desember 2011 og er dessverre ennå ikke ferdigstilt.
Styret beklager denne forsinkelsen på det sterkeste.

Når røyklukene/taklukene er ferdigstilt, vil arbeidet med å skifte ut skadde takplater i fellesgarasjeanlegget påbegynnes.