Informasjon april 2012

DUGNAD, onsdag 2. og torsdag 3. mai

Årets dugnad blir avholdt onsdag 2. mai for beboere i Gullberget samt
Gullhaugveien 69-83.
Beboerne i Gullhaugveien avholder dugnad torsdag den 3. mai.

Tillitsmenn er informert om arbeidsoppgavene og vil fordele disse under dugnaden. Det er viktig at beboerne informerer sin tillitsmann dersom de ikke kan delta på årets dugnad. Listen over tillitsmenn finner du på www.gullhaugboligsameie.no under punktet «Kontakt oss».

Før dugnaden vil alle fellesgarasjene bli ryddet og spylt.

Ordinært sameiermøte

Ordinært sameiermøte ble avholdt den 14. mars og flere viktige vedtak ble fattet, bla. en vedlikeholdsplan samt endringer av Vedtekter og Husordensregler.

Straks Styret mottar protokollen fra møtet samt de oppdaterte Vedtektene og Husordensregler fra forretningsfører, vil disse bli delt ut til beboerne og lagt ut på vår nettside.

Siste frist for henting
Fredag 20. april blir siste frist for å hente gjenstander som er fjernet fra fellesgarasje-anleggene under oppryddingene.
For fremtiden vil andre gjenstander enn ett sett bildekk og et takstativ/skiboks bli fjernet og kastet uten forvarsel i henhold til de nye Husordensreglene.

Vedlikehold i april

I nær fremtid blir vaktmester ferdig med å skifte ut skadde takplater i fellesgarasje-anleggene.

Maling av takluker i oppgangene vil også bli ferdigstilt i løpet av april.

Gullhaug Boligsameie har fått tilsagn om støtte fra ENOVA til strømsparende tiltak. De siste ukene har Sameiet prøvd ut sensorstyrte lamper i én av oppgangene, og basert på erfaringene fra prøveprosjektet vil anbud bli innhentet for utskifting av lamper i samtlige oppganger samt utendørs belysning.
Arbeidet vil bli påbegynt straks en avtale er inngått.
Innhentelse av tilbud på nye garasjeporter samt på nye postkassestativer er i sluttfasen og også dette arbeidet vil bli påbegynt straks en leverandør er valgt.