Informasjon desember 2011

Batteribytte på røykvarslere

Brannvesenet anbefaler bytting av batterier på røykvarslere den første uken i desember hvert år. Styret minner om at seksjonseier plikter å ha montert minimum én røykvarsler i sin leilighet og at denne skal kunne høres bak lukket dør i samtlige soverom.
I tillegg skal hver leilighet være utstyrt med minimum ett brannslukningsapparat eller én brannslange. De røde brannslangene som opprinnelig fulgte med leilighetene er av svært dårlig kvalitet og bør byttet.

Garasjerydding.

Den årlige opprydding i fellesgarasjeanlegget vil bli gjennomført i første halvdel av desember og gjenstander som ikke er tillatt oppbevart i garasjene vil bli kjørt på søppelfyllingen.
Sameiet vil ikke være økonomisk ansvarlig for gjenstander som fjernes.
I følge foreskriftene er det kun tillatt å oppbevare ett sett dekk og et takstativ eller skiboks i fellesgarasjeanlegget.
Funn av svært brannfarlige gjenstander slik som bensinkanner eller gassflasker vil bli innrapportert til Asker og Bærum Brannvesen.

Vedlikeholdsplan 2012.

Styret vil på årsmøtet 2012 legge frem en omfattende vedlikeholdsplan for at Gullhaug Boligsameie skal komme àjour på vedlikeholdssiden.
Beboere som ønsker å melde fra om behov for vedlikehold bes gjøre dette via epost eller brev innen utgangen av desember.

Vedlikehold i desember.

Råteskadet gavlvegg på Gullhaugveien 95-97 vil være skiftet ut i løpet av første halvdel av måneden. Arbeidet med å skifte råteskadet panel på uteboder vil deretter fortsette.

Når snøen kommer, vil vaktmester starte med vedlikehold inne. Her nevnes blant annet utskifting av skadde takplater i fellesgarasjeanlegget, vedlikehold av råteskadde røykluker i oppgangene samt vedlikehold av rustne branndører.

Ventilasjon.

Styret minner om at ventilasjonen i seksjonene alltid skal stå på. Samtidig må minimum én luftespalte eller lufteventil stå åpen.
Etter flere klager på matlukt i oppgangene har Styret bedt Bærum kommune minne sine leieboere om påbudt ventilasjon.

Styret ønsker beboerne en riktig god jul!