Informasjon november 2011

Garasjerydding.

I følge foreskriftene er det kun tillatt å oppbevare ett sett dekk og et takstativ eller skiboks i fellesgarasjeanlegget. Også i vinter vil det bli foretatt en opprydding i fellesgarasjeanlegget og beboerne må innen 1. desember fjerne alle andre type gjenstander. Etter den dato vil gjenstandene bli fjernet og kjørt til Isi avfallsanlegg. Funn av svært brannfarlige gjenstander slik som bensinkanner eller gassflasker vil bli innrapportert til Asker og Bærum Brannvesen.

Parkeringsbestemmelser.
Parkeringsbestemmelsene er nå revidert og ligger ute på Sameiets Internett-side www.gullhaugboligsameie.no
Vær oppmerksom på at parkeringsselskapet gjennomfører daglig kontroll i området.

Vedlikeholdsansvar.
Styret får stadig henvendelser fra beboere som forventer at Sameiet skal ta ansvar for vedlikehold som ifølge Vedtektenes § 5 er den enkeltes ansvar.
Generelt sett er den enkelte selv ansvarlig for vedlikehold av alt som er innenfor vedkommendes seksjon samt indre del av terrasse. For vann, strøm og avløp gjelder dette til og fra felles tilknytningspunkt.
Unntak er f.eks. når en lekkasje i utetak medfører skader inne i en seksjon.

Selv om Sameiet som sådan ikke er ansvarlig for en skade, kan det hende at skaden dekkes av sameiets bygningsforsikring.

Strømutgifter.
Sameiet vil i år bruke ca kr 260.000,- på lys i oppganger og garasjer samt oppvarming av oppgangene. Styret arbeider med en plan for å kutte disse utgiftene og vil som første tiltak forsøke å begrense varmetap fra trappeoppgangene.

Det er viktig at beboerne ikke selv skrur på panelovnene eller sette opp vinduene i oppgangene på vinterstid. Nødvendig utlufting foregår via lufteventil.

Vedlikeholdsansvar.
Styret får stadig henvendelser fra beboere som forventer at Sameiet skal ta ansvar for vedlikehold som ifølge Vedtektenes § 5 er den enkeltes ansvar.
Generelt sett er den enkelte selv ansvarlig for vedlikehold av alt som er innenfor vedkommendes seksjon samt indre del av terrasse. For vann, strøm og avløp gjelder dette til og fra felles tilknytningspunkt.
Unntak er f.eks. når en lekkasje i utetak medfører skader inne i en seksjon.

Selv om Sameiet som sådan ikke er ansvarlig for en skade, kan det hende at skaden dekkes av sameiets bygningsforsikring.

Vedlikehold i november.
Råteskade er oppdaget i gavlveggen på Gullhaugveien 95-97 og denne vil bli skiftet i løpet av siste halvdel av november.
Vaktmester vil fortsette utskifting av råteskadet panel på uteboder og fasader i ukene  som kommer.

Glatte terrasser.
Sameiets utestående forsikringskrav er ennå ikke avklart. Styret ønsker igjen å advare beboere mot å bruke terrassene når disse er dekket av vann eller snø.