Informasjon januar 2012

Juletrær.

Beboere kan plassere de gamle juletrærne i veikanten utenfor sine hus så vil disse bli fjernet.

Garasjerydding.

Den årlige opprydding i fellesgarasjeanlegget ble gjennomført i desember og to tilhengere med gjenstander er kjørt på Isi avfallsanlegg.
Styret minner om at vi er pålagt av Asker og Bærum Brannvesen å håndheve regelverket om oppbevaring av gjenstander i garasjeanlegget.

Fellesgarasjeanlegget er ikke en lagringsplass. I tillegg til bil og registrert tilhenger, kan hver seksjonseier kun oppbevare ett sett dekk og ett takstativ eller skiboks.
For fremtiden vil andre gjenstander bli fjernet og kjørt på Isi avfallsanlegg uten varsel.

Info-ark på Internett.

De månedlige info-arkene finner du også på www.gullhaugboligsameie.no

Vedlikehold i januar.

Omfattende råteskade er påvist i to røykluker/takluker i oppgangene og disse må rives og bygges opp på nytt. I øvrige røykluker/takluker vil innervegger av gips bli fjernet og dersom ingen skade påvises, monteres nye gipsplater og nytt listverk.
Samtlige gassfjærer (de som løfter opp luken) er for dårlige og vil bli skiftet.

Skadde takplater i fellesgarasjeanlegget vil bli skiftet ut.

Arbeidet med å utbedre rustskader på branndører vil bli påbegynt når de to ovenfor nevnte oppgaver er avsluttet.

Oppvarming av oppganger.

Sameiet bruker over 260.000,- kroner pr år på lys i oppganger og garasjer samt oppvarming av oppgangene. For å forsøke minske utgiftene til oppvarming er det viktig at beboere ikke setter opp vinduene i oppgangene eller skrur opp termostatene.
Utlufting av oppgangene foregår ved at lufteventilen i taklukene/røyklukene konstant står åpne.

Brannverninstruks.

Ny brannverninstruks er utarbeidet og vil bli delt ut til beboerne i løpet av kort tid.