Informasjon februar 2012

Ordinært sameiermøte.

Styret minner om at det ordinære sameiermøte finner sted den 14.mars 2012. Sted: Flerbrukshuset, Gullhaug kl. 18.45. Alle beboere har fått brev vedr. dette fra forretningsfører. Styret oppfordrer alle sameiere til å møte opp personlig. Det er mange viktige saker skal avgjøres.

Garasjerydding.

Den årlige opprydding i fellesgarasjeanlegget er avsluttet. Vi ser at det fortsatt blir lagret gjenstander i anlegget. Styret minner igjen om at vi er pålagt av Asker og Bærum Brannvesen å håndheve regelverket om oppbevaring av gjenstander i nevnte anlegg.

Vi ber om at beboere, som har ringt inn og etterlyst eiendeler , ta kontakt og få dette hentet.
Igjen: Fellesgarasjeanlegget er ikke en lagringsplass. I tillegg til bil og registrert tilhenger, kan hver seksjonseier kun oppbevare ett sett dekk og ett takstativ eller skiboks.
For fremtiden vil andre gjenstander bli fjernet og kjørt på Isi avfallsanlegg uten varsel.

Info-ark på Internett.

De månedlige info-arkene finner du også på www.gullhaugboligsameie.no

Vedlikehold i februar.

Nedriving av røykluker/takluker er fortsatt under arbeid. Dette medfører at trappoppgangene blir tilsølt. De blir rengjort når arbeidet er utført.
Skadde takplater i fellesgarasjeanlegget vil bli skiftet ut senere enn antatt.

Arbeidet med å utbedre rustskader på branndører vil bli påbegynt når de to ovenfor nevnte oppgaver er avsluttet.

Oppvarming av oppganger.

Styret minner om at beboere ikke setter opp vinduene i oppgangene

Brannverninstruks

Ny brannverninstruks er delt ut til beboerne.