Informasjon, november/desember 2013

Vedlikehold som blir utført innen 2013:

Veggen på sydsiden av Gullhaughuset vil bli skiftet. De løse blomstertrauene som er løse blir festet samtidig som veggen blir skiftet.
Takrenner på alle de små trehusene er renset og ødelagte takstein er skiftet.

Reklame

Oppfordrer beboerne til å sørge for å holde oppgangene fri for søppel. Det  ligger til tider mye reklame på gulvet i oppgangene. Dette er til hinder for de som skal vaske, samt at det ser uryddig ut og kan være en potensiell brannfare.

Oransje sekker

Ikke la sekkene ligge ute etter papirinnsamlig. Ta disse med inn i oppgangen, og beboere plukker dem opp der. Husk at det kun er en oransje sekk til hver seksjon.

Vannrenner på terrassen

Viktig å holde vannrennene fri for løv, slik at ikke slukene går tett. Løvfanger vil bli tilpasset av vaktmester. Det er bare å melde sin interesse til: vaktmester@gullhaugboligsameie.no 

Dyrehold 

Det er båndtvang hele året på området til Gullhaug boligsameie. Plukk opp etter hunden din, så er de ikke til sjenanse for andre beboer.  Bruk gjerne tilgjengelige avfallsdunker.

Tyveri fra garasjeanlegg.

Styret har sendt ut skriv til alle beboere om at det har vært tyveri av bildekk inne i et av våre garasjeanlegg. Vi ber alle om å være nøye med å påse at garasjedører blir lukket.

Styret minner om forskjellige punkter i husordensreglene: 

For å sikre trivsel og hygge, bør støynivået generelt holdes på et for naboene akseptabelt nivå. Det skal være ro mellom kl. 23.00 – 07.00. Boring og hamring og annet støyende arbeid skal ikke forekomme etter kl. 20.00 eller på søndag, helligdager og høytidsdager.

Lufting av sengetøy, tepper etc. og tørking av tøy på balkonger og terrasser må fortrinnsvis skje under rekkverk høyde, og må foregå på en slik måte at det ikke virker sjenerende for naboene.

Slitte/falmete markiser bør fjernes/byttes ut.

Ventilatoren skal aldri være helt avslått og minimum én lufteventil eller ett vindu skal være åpen for å sikre tilførsel av luft. Fettfilter skal rengjøres regelmessig og selve viften skal rengjøres minimum én gang i året. I leiligheter med skapvifte er det ikke tillatt å skifte denne ut med annet enn en tilsvarende type vifte (Villavent eller Flexit).

Styret