Informasjon februar 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. februar, 13. og 27. mars. Bærum kommune har laget en app (Min Renovasjon) ifht renovasjon, her finnes informasjon ang hentedager o.l.

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes 12. mars på Gullhaug Flerbrukshus kl 19.00. Beboere som har saker som skal tas opp på årsmøtet bes sende aktuelle saker til styret innen 18. februar.

Brannslukkere

Styret ber beboere kontrollere egne brannslukkere. Gi tilbakemelding til styret/vaktmester om du trenger nytt apparat, styret bestiller da inn nye apparat og får kvantumsrabatt. Hver enkelt beboer må selv bekoste sin egen brannslukker.

Skader på sameiets område

Styret ber beboere gi beskjed til vaktmester/styreleder når det oppdages skader, feil eller mangler på sameiets område. Takket være en observant beboer ble det observert at renovasjonsbilen hadde kjørt ned en bom, noe som medførte at renovasjonsselskapet tok bekostningen av å bytte til ny bom (dette hadde ellers kostet sameiet 30 000 kr).