Informasjon januar 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 30. januar og 20. februar.

Garasjer

Det har ila vinteren blitt registrert tyveri av bildekk fra garasjene. Beboere oppfordres til å låse bildekk, eller plassere bildekk i egen bod, for å forhindre tyveri. Beboere kan selv montere dekkstativ i garasjen på egen plass, om dette er ønskelig.

Styret oppfordrer beboere til ikke å la bilen stå på tomgang inne i garasjene, pga dårlig ventilering i enkelte garasjer.

Juletrær

Juletrær plasseres utenfor boligene innen 15. januar, vaktmester fjerner juletrærne fortløpende.