Informasjon august 2013

Vedlikehold

Blikkarbeidet er nå straks ferdigstilt. Det er kun noen få justeringer igjen. Siste byggemøte blir ca. 12. august.
Rustspreng arbeidet er avsluttet og befaring utført. Det har vært en del støy og Styret takker beboere for godt samarbeid.

Asfalteringen blir utført av Bærum Asfalt. De starter ca 26.august.

Ulovlig felling av trær

Til informasjon: Naboeiendom har felt flere trær på Gullhaug Boligsameiets eiendom nedenfor Gullhaugveien nr 65 – 67. De har ikke sendt søknad til styret. Styret har sendt brev vedrørende dette til Huseierforeningen v/styreleder og viser til naboloven.

Aviser

Styret har fått tilbakemelding på at våre postkasser for småhusene ikke egner seg til aviser. Ved å kontakte Aftenposten kan man få gratis avisrør. Ønsker du dette, ta kontakt på Aftenposten påwww.aftenposten.no eller tlf 22863000.
Abonnementsnummer må oppgis.

Beplanting

Alle verandakasser skal vedlikeholdes og planter skal holdes iorden uten at det er til sjenanse for naboer. Beplanting som er til hinder for vaktmester sitt daglige virke, kan fjernes av vaktmester.

Parkering

Styret minner igjen beboerne om parkeringsbestemmelsene for Gullhaug Boligsameie. Gjesteparkeringene skal kun benyttes av seksjonseiernes gjester.
Beboere som bruker firmabiler i tillegg til sin privatbil, må ta kontakt med vaktmester slik at de får leid parkeringsplass inne i parkeringsanleggene. Det samme gjelder hvis beboerne eier flere enn en bil.
Nå som rustsprengarbeidet er avsluttet inne i anleggene, starter P-Service AS sin kontroll 20. august.

 
Styret