Informasjon sept/okt 2013

Vedlikehold som er avsluttet

Utskifting av råttent panel på boder og Hafslunds trafoer, samt at disse er malt.  Alt blikk på 4 av de gule blokkene er utført..
Rustsprengarbeidet, som ble vedtatt på årsmøte mars 2013, har kun noe igjen utenfor G.vn. 127. Dette blir utført ca. oktober. 2013. Noe asfaltering utført.
Nytt gjerde noen steder. Etterfylling av bark rundt busker og tre av sameiets lekeplasser, samt rundstokker rundt to av plassene. Felling av døde trær og busker.

Vedlikehold som blir utført innen 2013:

Veggen på sydsiden av Gullhaughuset vil bli skiftet. Takrenner på alle de små trehusene blir renset og ødelagte takstein vil bli skiftet.

Dørlåser

Det er en del i sameiet som har fått problemer med dørlåsen til egen leilighet. Dette skyldes i hovedsak at låskassen er utslitt og må skiftes ut. Styret har kjøpt inn slike kasser, som kan kjøpes hos vaktmester til en lavere pris enn hos Trygge Rom.

Parkering

Styret minner igjen beboerne om parkeringsbestemmelsene for Gullhaug Boligsameie. Gjesteparkeringene skal kun benyttes av seksjonseiernes gjester.
Beboere som bruker firmabiler i tillegg til sin privatbil, må ta kontakt med vaktmester slik at de får leid parkeringsplass inne i parkeringsanleggene. Det samme gjelder hvis beboerne eier flere enn en bil.

Lekeplasser

Det er viktig at hver enkelt selv tar ansvar for å rydde bort leker og annet utstyr som ligger på fellesområdene/lekeplassene. Dette fordi at leker etc som ligger strødd utover, hindrer vaktmester i arbeidsoppgavene på disse.
Røyking på fellesområde

Vi har en del beboere som generes veldig av sigarettrøyk, enten det nå dreier som røyk i oppgangene eller fra terrassene..
En oppfordring til alle som røyker om å vise hensyn.

Vannrenner på terrassen

Viktig å holde vannrennene fri for løv, slik at ikke slukene går tett.

Styret