Informasjon juni/juli 2013

Vedlikehold.

Blikkarbeidet er nå i full gang. Årsmøte vedtok å skifte blikk på 4 av de 6 gule blokkene i 2013. De er som følger: Gullhaugvn.129/131, 125/127, 65/67 og 61/63.
Follo Tak har satt dato for ferdigstillelsen i uke 35.

Rust-spreng.

Rust-spreng arbeidet blir utført av VE Viking Entreprenør A/S. Kontrakt er skrevet og de starter med garasjeanlegget i Gullberget 28/30 i uke 27.
Deretter blir garasjeanleggene for de røde blokkene tatt etter hvert.
Beboerne får beskjed når bilene må parkere ute og når de kan kjøre tilbake. Arbeidet regnes med å være avsluttet i uke 35. Årsmøte vedtok å bruke kr. 300.000,- av vedlikeholdsfondet til dette arbeidet.

Asfaltering.

Det blir utført noe asfaltering på området og inne i garasjeanleggene.
Firma som skal utføre denne jobben, er ikke vedtatt enda. Arbeidet vil bli utført i løpet av sommeren.

Merking av garasjeplassene.

Der er nå utført merking av plassene, kun noen få igjen. Vi viser igjen til parkeringsbestemmelsene for sameiet, hvor det står at Parkering utenfor merkelinje til parkeringsplass ikke er tillatt, selv om naboplass er en utleieplass som normalt ikke er i bruk.

Utearealet.

Sandkasser og lekehestene er nå satt ut. Rundstokker rundt de to lekeplassene med husker, er bestilt. Bark blir etterfylt når disse er montert. Det blir også fylt bark på de to andre lekeplassene.

Busker har blitt plantet og bark har blitt lagt rundt planter mange steder.
Kjøring på området

Det kjøres til tider noe fort flere steder på veiene inn til garasjeanleggene. Vennligst kjør forsiktig, da det kan være barn og personer som er på veiene.

 

Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer.

 

Styret