Informasjon mai 2013

Vedlikehold

Blikkarbeidet er nå påbegynt. Vi starter med Gullhaugveien 129/131. Rustspreng-arbeidet starter med garasjeanleggene i de røde blokkene antagelig i begynnelsen av juni.

Det blir tatt vekk døde/stygge busker og plantet nye. I tillegg blir det bestilt bark til dekking og etterfylling av lekeplasser, samt rundstokker

Dugnad

Dugnaden er unnagjort med godt oppmøte og godt resultat. Styre takker til  alle som deltok.
Vi hadde også en informativ brannøvelse. De som ønsker det, kan bestille branntepper og brannslokkere hos:

Aktiv Brannvern AS
Stanseveien 27 , Grorud  Oslo
post@aktivbrannvern.no
Telefon 2280 3710

Garasje

Spyling av garasjene er påbegynt noe forsinket grunnet kuldegrader i april.
Vaktmester vil henge opp lapp til beboerne det gjelder når det er tid for å flytte ut bilene.
Garasjeplassene vil også bli merket/malt fortløpende etter at garasjegulvene har tørket.

Garasjeport

Styre anbefaler de som har garasjeplass med portåpner om å skaffe seg en nøkkel i tillegg, i tilfelle portåpner feiler.

Terrasser

Nå som sommeren står for døren, oppfordrer styre alle til å ha ryddige terrasser. Evt markiser som er stygge, eller har revnet, bør byttes.

Skriv på parkerte biler

En beboer har fått et håndskrevet notat på sin bil med hilsen fra styre, om at han må holde seg til sin parkeringsplass. Til info skriver ikke styre denne typen brev.

De beste ønsker for 17 mai ønskes alle.

Styre