Bestilling av garasjeåpner

Alle garasjene kan åpnes med både nøkkel og portåpner.

Hvis du ønsker å kjøpe en portåpner kan du ta kontakt med vaktmester.