Gullhaug Boligsameie

Gullhaug Boligsameie befinner seg på Bærums Verk i Lommedalen, tilhørende Bærum kommune.

Sameiet har eiet tomt og ligger på en høyde som vender ut mot dels friarealer og pent opparbeidede fellesarealer. Det er gangavstand til barne- og ungdomsskole, samt godt med barnehager på Gullhaug/Bærums Verk. Det er ca. 15 minutters gange til de fleste servicetilbud på Bærums Verk.

Rimelig nærhet til kjøpesentre med ytterligere tilbud på Rykkinn, Kolsås og i Sandvika. Offentlig kommunikasjon med buss i umiddelbar nærhet.

Gullhaug Boligsameie i Bærum

Sameiets bygningsmasse består av 176 leiligheter.

Disse er fordelt på 9 stk. terrasseblokker/hus med flate tak i henholdsvis 2-3 etasjer og 6 mindre svalgangshus med saltak i 2 etasjer.

 

Alle terrasseblokkene og husene har underliggende garasjeanlegg, her finnes også tekniske rom av forskjellig art.

Boder og søppelrom er lokalisert i egne uthus. Sameiet har også flere gjesteparkeringsplasser.

Gullhaug Boligsameies adresser er: Gullberget 4-88 og Gullhaugveien 61-117, 121-131. Det er 2 typer fasadekledning i sameiet. Terrasseblokkene på 3 etasjer (6 stk) er i hovedsak forblendet med teglstein. Terrassehusene på 2 etasjer (3 stk) og småhus på 2 etasjer (6 stk. inkl. ”Gullhaughuset”) har liggende overflatebehandlet trepanel.