Informasjon september 2011

Vedlikeholdsplan for 2012

Styret ønsker å utarbeide en vedlikeholdsplan som vil bli presentert på årsmøtet i 2012. Dessverre ligger sameiet langt bak når det gjelder vedlikehold og flere tunge vedlikeholdsoppgaver venter:

• Utskifting eller totalrenovering av garasjeporter.
• Utskifting av blikktak, beslag, takrenner, etc.
• Utskifting av fuktskadet panel på boder og fasader.
• Utskifting av utendørs postkassestativer.
• Støp av nye trapper ute.
• Rustbehandle branndører.
• Reparere sprekker i betong på grunn av rusten armering (rustspreng).
• Gjennomgang og utskifting av skilter på området.

I tillegg har styret rettet krav mot forsikringsselskapet If når det gjelder glatte terrasser og mot Canal Digital når det gjelder kabelgjennomføringene i yttervegg i Gullhaugveien 69-117.

 

For at styret skal få den totale oversikten og derved gjøre de riktige prioriteringene, ber vi sameiets beboere melde fra om hva de kjenner til av vedlikeholdsbehov på epost tilstyret@gullhaugboligsameie.no eller ved å legge et brev i sameiets postkasse utenfor Gullberget 28.
Fordi det aldri er blitt laget noe arkiv med vedlikeholdsbehov i sameiet, ber vi beboerne melde fra selv om dette er gjort til tidligere styre(r).

Ekstraordinært sameiermøte.

Styret minner om ekstraordinært sameiermøte:
tirsdag den 13 september kl 1900 i underetasjen i Gullhaug Barnehage.
Sameiermøtet kommer etter krav fra 18 av sameiets 176 beboere.

Styret vil igjen på det sterkeste oppfordre samtlige seksjonseiere til å møte opp personlig og bruke sin demokratiske rett til å påvirke hvordan sameiet vårt skal fungere.

Gjesteparkering – igjen.

Vi minner om at beboeres biler ikke kan parkeres på gjesteparkeringen, selv ikke for en kort periode.

Utskifting av takbelegg.

Arbeidet med å skifte takbelegg på Gullberget 28-30 vil bli påbegynt i midten av måneden og er sannsynligvis ferdigstilt iløpet av to-tre uker.