Informasjon august 2011

Gjesteparkering

Vi minner om at det kun er tillat å parkere innenfor oppmerket område, hvilket også innebærer at at alle hjul skal befinne seg innenfor merkelinjen.
Gjesteparkeringen skal kun benyttes av besøkende til Gullhaug Boligsameie i inntil tre døgn sammenhengende. Etter et opphold på minst to døgn kan den besøkende benytte gjesteparkeringen i nye tre døgn.
Ved lengre besøk, kan styreleder utstede en parkeringstillatelse på inntil 14 døgn. Søknad om dette sendes til styret@gullhaugboligsameie.no
Ved besøk utover 14 dager, tilbys korttidsleie i fellesgarasjeanlegget.
Enkelte beboere har biler som er for høye for portene i fellesgarasjeanlegget. Disse kan etter søknad få leie en gjesteparkeringsplass til samme pris som en plass i fellesgarasjeanlegget.

Branninspeksjon.

Bærum Brannvesen gjennomførte i juli en inspeksjon i Gullhaug Boligsameie, med fokus på brannsikkerhet i fellesgarasjeanlegget.
Inspeksjonen resulterte i en rekke pålegg og anbefalinger som Styret skal følge opp de kommende ukene.
Den enkelte seksjonseier har ansvaret for at leiligheten er utstyrt med minimum én røykvarsler som skal være hørbar fra samtlige soverom. I tillegg skal seksjon ha enten en husbrannslange eller et brannslukningsapparat.
Inspektøren beskrev de røde brannslangene som leilighetenen opprinnelig er utstyrt med, som «ubrukelige». Seksjonseierne anbefales på det sterkeste å bytte ut disse, for eksempel med husbrannslangen som selges på sikkerhetsbutikken.no for kr 489,-  Alternativt kan seksjonseier anskaffe et brannslukningsapparat av typen pulverapparat eller skumapparat. Pulverapparat selges blant annet på IKEA og Biltema og koster fra kr 299,- og oppover. Inspektør anbefalte de dyrere skumapparat da disse ikke skader møbler og tekstiler på samme måten som pulver.

Styret kommer tilbake med en detaljert brannverninstruks samt mer informasjon.

Maling.

Beboere som ønsker å ettermale utvendig trepanel eller betong kan kontakte Styret for å få utlevert riktig type maling, maskeringstape og pensler.

Utlån.

Sameiet har en tilhenger til utlån til beboere som ønsker å kjøre bort skrot eller lignende til Isi. Beboere som ønsker å finklippe gresset rundt sin boenhet kan få lånt en liten bensindreven gressklipper. Både tilhenger og gressklipper brukes på eget ansvar.

Styret ønsker beboerne en skyfri august.