Informasjon oktober 2011

Telefontid

Styret hadde i utgangspunktet ønske om å være tilgjengelig også på ettermiddager og i helgene, men på grunn av én beboers vedvarende sjikanering av styreleder i tiden etter det ekstraordinære sameiermøtet, har Styret besluttet at sameiets mobiltelefon skal være avslått mellom kl 1700 og kl 0900 på hverdager og under hele helgen. E-poster vil normalt ikke bli besvart i det samme tidsrommet.

Vedlikehold i oktober.
Taket på Gullberget 28-30 vil være ferdig skiftet i løpet av første halvdel av oktober. Taktekkerne har påvist to lekkasjer i gammel takmembran som skyldtes slurv utført av Selvaag da bygningen ble satt opp for 23 år siden.

Vaktmester er i ferd med å skifte ut fuktskadet og råtten panel på sameiets uteboder. Utskifting av panel på uteboder og husfasader vil være en pågående prosess i mange måneder fremover.

Etter tips fra en observant beboer ble det foretatt en inspeksjon av gavlvegg i Gullhaugveien 69-75 og det ble konstatert at panelet var råttent og må skiftes. På grunn av helsefaren for beboerne, er dette arbeidet prioritert og hele gavlveggen vil bli skiftet av vaktmester i siste halvdel av måneden.
Denne saken viser hvor viktig det er at beboere melder fra til Styret om vedlikeholdbehov i sameiet.

Etter en rekke henvendelser til Hafslund, har selskapet endelig sendt en inspektør for å registrere lyktestolper som må rettes opp. Inspektøren sa at Hafslund håper de får rettet på stolpene før årsskiftet.
Nye parkeringsbestemmelser.


I forbindelse med at et nytt selskap har overtatt ansvaret for gjesteparkeringen i Gullhaug Boligsameie, vil parkeringsbestemmelsene bli revidert og gjort klarere enn tidligere. De nye reglene vil bli publisert på sameiets Internett-side og på egne skilt ved parkeringsplassene i løpet av oktober.

Henvendelser til vaktmester.


For at vaktmester ikke skal forstyrres i sitt daglige arbeid, ber vi beboere begrense henvendelser til ham til et minimum. Alle forespørsler om vedlikehold eller vaktmestertjenester skal rettes til Styret via epost eller brev.
Fordi sameiet som en helhet betaler for å ha en vaktmester, skal han ikke bruke sin arbeidstid til private oppdrag.
Lunsjpausen er vaktmesters private tid og vi ber om at han får spise sin mat i fred.