Informasjon juli

Vannrenner

Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie blader og bøss. I den siste tiden har det kommet kraftige nedbørsbyger og da er det viktig at vannet har fri passasje ned mot avløpet.

Feil/mangler

Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Utfordrende oppførsel

Styret har fått flere tilbakemeldinger om barn/ungdom som plager flere beboere blant annet ved å ringe på for så å stikke av. Styret oppfordrer derfor foreldre til å ta en generell prat med sine unge håpefulle om slik oppførsel.

Man skal ikke plage andre,
man skal være grei og snill,
og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
(Kardemommeloven)

Rengjøring og malearbeid

Gjennom sommeren fortsetter malearbeidet på bygningsmassen. I forkant av malingsarbeidet må panelet vaskes og spyles. Styret gjør oppmerksom på at beboere i GB 32-46, GB 66-88, småhusene og Gullhaughuset må rydde og fjerne gjenstander som ikke tåler vann, da det er disse områdene som står for tur. Styret kan ikke si sikkert hvor mye malearbeid som blir utført i sommerukene, da det blant annet avhenger av været og sommervikarene våre.
Beboere må påberegne å gjøre noe malearbeid innenfor sitt område selv, slik som på terrassen. Beboere som av ulike årsaker ikke er i stand til å utføre oppgaven kan ta kontakt med styret, det vil da tilkomme en faktura for malearbeidet.

Gjesteparkering

Får du gjester som trenger parkering mer enn 3 døgn? Gi beskjed til styret i god tid så blir det ordnet med p-bevis. Styret trenger da informasjon om reg.nr. og tidspunkt for når parkeringen skal være gjeldene.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer

Styret

Informasjon september

Vaktmester

Vaktmester Ole er nå fysisk tilbake på jobb i sameiet

Garasjeportene

Garasjeportene står åpne i «rushtiden», for å skåne portene for slitasje. Om morgenen gjelder det fra klokken 06:30 til 08:45 og om ettermiddagen står portene oppe fra kl 15:00 til 17:00.

Vannrenner

Beboere bes rense vannrenner og avløp for bladverk og bøss for å sikre fri ferdsel for vannet. Noen har også nedløp i boden, sjekk at disse også har fri passasje. Beboere som ønsker løvfanger foran vannrennen inn mot boden kan ta kontakt med vaktmester.

Lamper

Beboere som oppdager defekte lamper i oppganger og garasjeanlegg bes gi beskjed til vaktmester.

Dugnad

I midten av oktober vil det bli gjennomført en dugnad med fokus på beskjæring av busker og hekker. I forkant av denne dugnaden er det ønskelig at beboere selv tar initiativ til å beskjære busker/hekker som er i tilknytning til egen uteplass eller i blomstertrau.

Styret vil bestille en container og kvistkvern i anledning denne dugnaden. Eventuell mer informasjon om hvordan dugnaden gjennomføres vil bli gitt beskjed om.

 

Informasjon mai 2021

Hjemmesiden
Hjemmesiden er oppdatert etter årsmøtet med reviderte vedtekter og årsmøteprotokollen, samt oversikt over styremedlemmer og varamedlemmer. Årsmøtet ble avholdt digitalt, og ble avsluttet 15.04.21.

Dugnad
Dugnaden har ikke blitt gjennomført på tradisjonelt vis i år heller grunnet pandemien. Styret har sett at mange beboere har gjort en innsats under dugnadsuken for å få fellesområdene våre ryddige og fine.

Søppel
Styret oppfordrer beboere til å kaste søppel på egnet sted, slik at vi holder fellesområdene fine.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.

Informasjon mai

Styret håper alt står bra til med alle beboere, og at dere holder dere friske 🙂

Dugnad og feiing
Årets dugnad har blitt avlyst pga situasjonen vi alle befinner oss i om dagen. Vaktmester har satt raker og spader tilgjengelig for de beboerne som har hatt lyst og anledning til å utføre litt hagearbeid, det viktigste har vært å få grusen ut av plenen. Det ble sendt ut egen mail ang. dette. Takk til dere som har bidratt 🙂
Feiebilen er bestilt til torsdag 7. mai.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse. Når det for eksempel ikke lenger kommer et klart «klikk» når man låser eller låser opp er det på tide å bytte låskassen.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer alle til å holde orden rundt/ved renovasjonsstasjonene. Avfall som restavfall, matavfall, plast og papp/papir kan sortes i containerne, alt annet avfall eller avfall som ikke får plass ned i containerne må beboere selv ta ansvar for å kaste på korrekt måte.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret eller vaktmester slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.

Styret

Informasjon januar/februar

Ventilasjon
Styret minner om at ventilasjonsviften alltid skal være påskrudd. Viftens motor skal rengjøres x 1 per år, mens fettfilteret bør rengjøres x 1 per måned.
Vaktmester skal i løpet av våren kontrollere alle viftene for å påse at viftene fungerer hensiktsmessig.

Årsmøtet
Årsmøtet avholdes 17. mars kl 17:30 i Gullhaug barnehage (underetasjen).

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer alle til å holde orden rundt/ved renovasjonsstasjonene. Avfall som restavfall, matavfall, plast og papp/papir kan sortes i containerne, alt annet avfall eller avfall som ikke får plass ned i containerne må beboere selv ta ansvar for å kaste på korrekt måte.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Papp/papir
Styret minner om at papp skal deles i mindre biter, slik at det ikke «folder seg ut» nå
pappen kommer ned i containeren.
Styret har observert ved flere anledninger at plastposer med papp/papir er puttet ned
i containeren for papp/papir. Styret oppfordrer på det sterkeste at papp/papir kastes i
container for dette, og at plastposene kastes i container for plast.

Hundebæsj
Styret oppfordrer alle hundeeiere til å plukke opp etter hunden sin, og kaste avfallet på
egnet sted. Det som blir liggende under snøen, dukker opp igjen til våren….

Informasjon november

Digital portåpner
Garasjeportene kan nå åpnes ved hjelp av appen «Pal Gate». For å få tilgang til appen må hver enkelt beboer sende informasjon til vaktmester om mobilnummer, adresse og hvilken garasje en trenger tilgang til. Vaktmester vil aktivere tilgang i appen.
Appen lastes ned i App-Store eller Google-Play

Sommervann
Småhusene må stenge av sommervannet.

Råteskadet panel
I høst har det blitt byttet en del råteskadet panel. Under arbeidet har det blitt avdekket mer skadet panel enn først antatt. Mye er byttet, men det gjenstår fortsatt en del. Arbeidet med å bytte råteskadet panel fortsetter noen uker til, resten blir tatt til neste år.

Snømåking
Styret minner om at beboere selv må måke/strø utenfor hver enkelt dør eller inn mot hoveddørene til blokkene.

Julegrantenning
Styret ønsker velkommen til julegrantenning ved hjorten den 1. desember kl 17:00.

Informasjon september

Busker i blomstertrau
Beboere bes holde orden på busker i blomstertrau. Flere busker henger over kanten på trauet ned mot nabo og dette drysser ned til naboen, vis hensyn. Enkelte steder henger busker ned mot gresset slik at det blir vanskelig for vaktmester å komme inntil med gressklipperen. Beboere bes klippe busken selv, slik at det blir enklere å få klippet gresset.

Vannrenner
Nå nærmer høsten seg, og det samles mye blader i vannrennene på balkongene. Beboere oppfordres til å rense vannrenner og sluk (inne i utebodene) slik at vannet kan renne fritt.

Beplantning
Det er plantet en del nye trær og busker på fellesområdene våre. Styret oppfordrer alle til å utvise forsiktighet ved det som er nyplantet.

Garasjeanlegget
Beboere oppfordres til å holde garasjeanlegget ryddig. Gjenstander som oppbevares i garasjen står i fare for å bli kastet. Minner om at det kan oppbevares et sett med dekk, evt. skiboks eller takstativ på hver enkelt garasjeplass.