Informasjon februar

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars kl 19:00 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole. Oppmøte kl 18:45 for registrering. Forsamlingssalen ligger i u-etg. med inngang fra hovedinngangen. Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut digitalt fra Hammersborg. Vel møtt!

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Piggsko/brodder
Vi har lagt bak oss flere glatte uker hvor mange har benyttet piggsko/brodder, dette merkes også på gulvbelegget i oppgangene. Vær så vennlig å ta på piggsko/brodder nede på teppet ved inngangsdøren slik at gulvbelegget i oppgangene ikke blir ødelagt.

Snømåking
Styret ønsker å rette en takk til de beboerne som er flinke til å måke fellesarealer, slik som foran inngangsdørene, trapper og ifbm avfallstasjonene. TUSEN TAKK 

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret

Informasjon januar 2022

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Kostnaden for strøm til varmtvann for november og desember 2021 kom på 180 000 kroner, noe som er betydelig høyere enn styret kunne forutsi da det ble besluttet å øke andelen for strøm-varmtvann på husleien gjeldende fra januar 2022. Styret forventer at strømkostnaden for januar og februar kan bli høyere.

Heldigvis har sameiet relativt nye beredere som holder godt på varmen og som er energieffektive, men ved fortsatt svært høye strømkostnader vil det bli aktuelt å øke posten for strøm-varmtvann ytterligere allerede til neste år.

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars, det er per i dag svært usikkert i hvilken form årsmøtet vil avholdes. Styret har dialog med Hammersborg (tidl. Brækhus) ang. årsmøtet, og mer informasjon kommer når form, sted og tid for årsmøtet er besluttet.

Valg
Ved årets årsmøte er styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg. Har du lyst til å bidra? Gi beskjed til valgkomiteen når mer informasjon kommer fra dem.

Juletrær
Container for juletrær blir stående ved parkeringen utenfor Gullhaugveien 123 fra torsdag 13. januar til tirsdag 18. januar.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret

Årsmøteprotokoll 2022

Last ned Årsmøteprotokoll 2022

Årsmøteprotokoll 2021

Last ned Årsmøteprotokoll 2021

Årsmøteprotokoll 2020

Last ned Årsmøteprotokoll 2020

Årsmøteprotokoll 2019

Last ned Årsmøteprotokoll 2019

Årsmøteprotokoll 2018

Last ned Årsmøteprotokoll 2018

Årsmøteprotokoll 2017

Last ned Årsmøteprotokoll 2017

Årsmøteprotokoll 2016

Last ned Årsmøteprotokoll 2016

Last ned protokoll for ekstraordinært årsmøte 2016 her.